GRØN STØJ

Ejendommen Fredensgade 21 – 25, København N

Projektet “Grøn Støj” er et nye integreret koncept for renovering af støjbelastede boliger og bygninger – et koncept, som både giver støjafskærmning, indeklimaforbedring og energibesparelse.

Ejendommen Fredensgade 21-25 er en femtenfags beboelsesejendom opført i 1882 i 4 etager med tagetage. Ejendommen er beliggende ud til en af Københavns meget befærdede veje med al trafik fra nord ind til byen.

Intensionen med projektet var at skabe et sundt indeklima, hvor man kan få frisk luft i boligen uden støj og forurening, samt reduceret energiforbruget.

Hovedelementerne i projektet er:

  • Støjskærm i for af en glasskakt og friskluftstilførsel mod gade.
  • Trappesolcelletårn til supplerende strømforsyning til ventilatorer
  • Varmegenvinding
  • Facadegrønt

Læs mere her – Grøn Støj – Byfornyelsesdatabasen