Transformation & renovering

Tegnestuen har mere end 30 års erfaring indenfor ombygning, restaurering, byfornyelse og renoveringsopgaver. Vi har en bred erfaring som rådgiver for offentlige og private bygherrer, med en særlig indsigt i forhold vedrørende vores bygningsmæssige kulturarv – ældre som nyere – og de, ofte komplekse, udfordringer der følger i forhold til procesledelse, myndighedsbehandling, brugerinddragelse. Detaljens betydning for helheden i såvel proces som færdigt byggeri udgør et særligt interessefelt.

Vores spidskompetence ligger i at forny eksisterende ofte fredede eller bevaringsværdie bygninger, således at bygningerne fremstår sunde og tidssvarende. Arbejdet udføres med respekt for historie, lokalområdet og kvalitet.

Vi har stor erfaring med forsøgsprojekter, både indenfor energibesparende tiltag og grøn arkitektur, men også forsøg med alternative samarbejdsformer mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

Vi har som rådgiver deltaget i et årelangt samarbejde / undervisningsprojekt mellem rådgiver, håndværker og lokale myndigheder på St. Croix USVI, hvor vi deltog i oplæringen i at bevare og genopfører de historiske bygninger.

Tegnestuen lægger stor vægt på, at de enkelte opgaver løses på et højt arkitektonisk niveau baseret på det tætte samarbejde mellem bygherre, myndigheder og entreprenør.

Projekterne gennemføres med en effektiv styring af kvalitet, økonomi og tid, samt efterfølgende kvalitetssikring.