tegnestuen hill street

 

Der er rift om den buldrende ildsjæl, som ofte starter der, hvor alle andre har givet op

 

Tegnestuens engagement er præget at indlevelse. Uanset projektets omfang er tilgangen ambitiøs. Tilgangen for opgaveløsningen og mulighederne arbejdes der helhedsorienteret med tilføjelse af detaljer for kvalitet og personlighed. Målet er at realisere projektejers ideer med harmoni mellem løsninger, materiale og omgivelser.

Vi har mange års erfaring med projekter, der er drevet af ide, der har sin oprindelse i et tanke og et ønske om forandring. I gennem mange år har vi arbejdet sammen med mindre og større beboergrupper i forbindelse med byfornyelse. Grupper, der brænder for deres kvarter og ønsker forandring og fornyelse med respekt for miljøet i lige deres bydel. Vi har været på studierejser med beboergrupper, deltaget i undervisningsprojekter omkring forskellige samarbejdsformer og været med til at udvikle bæredygtige løsninger.

Tegnestuens motivation og drivkraft er vores store interesse for de gamle bygninger og stedets ånd, at skabe liv og interesse for bygninger, gøre bygningerne tidssvarende med respekt for historien og arkitekturen. Vores største passion ligger i restaurering og omdannelse af ældre bygninger, gerne med tilføjelse af grønne energibesparende tiltag, drevet at iværksætterånd, som vi selv besidder.

Det er min erfaring, at de bedste resultater bliver skabt af mennesker som brænder for ideen – projektet, passioneret og uden forbehold.

Ved første måde starter vi med ”Den coachende rådgivning” – der ligger i denne tilgang til vores rådgivning, at der findes flere mulige løsning på en problemstilling. Senere i forløbet vil vi gå til at være mere ”Ekspert rådgiver”, der kan løse de reele problemstillinger i relation byggeskik, myndighedskrav, funktion og kvalitet.

Det gode samarbejde skabes ved at vi som rådgiver starter med at lytte, lytte til projektgruppens ideer og fokus. Herfra lægges i samarbejde en plan for det videre forløb, hvor kvaliteten i de arkitektoniske løsninger, byggetekniske krav og kvalitet indarbejdes i projektet. Vores opgave er at rådgive og vejlede, ikke overtage og omforme projektet. Vi ønsker at være med til at løfte et projekt fra ide til virkelighed.

En rådgiver er en person, der har som erhverv at rådgive andre inden for et fagligt område

Samarbejdet med lokale ildsjæle er alt et altafgørende kriterie for at løfte lokalsamfundet og skabe rammerne for fællesskaber i byens rum og levedygtige lokalsamfund.