tegnestuen hill street

Transformation & renovering

Tegnestuen har i mere end 30 år arbejdet med ombygning, restaurering, byfornyelse og renovering.

Vi har bred erfaring som rådgivere for offentlige og private bygherrer med fokus på de helt særlige forhold, der skal tages til vores både ældre og nyere bygningsmæssige kulturarv – og de ofte komplekse udfordringer, der er i procesledelse, myndighedsbehandling og brugerinddragelse – når bygningerne skal renoveres, bygges om og restaureres.

Et særligt interessefelt for os er detaljens betydning for helheden i både proces og færdigt byggeri.

Vores spidskompetence er at forny eksisterende ofte fredede eller bevaringsværdige bygninger, så bygningerne fremstår sunde og tidssvarende. Arbejdet udføres med respekt for historie, lokalområdet og kvalitet.

Forsøgsprojekter

Vi har stor erfaring med forsøgsprojekter både indenfor energibesparende tiltag og grøn arkitektur, men også med alternative samarbejdsformer mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

Vi lægger stor vægt på, at de enkelte opgaver løses på et højt arkitektonisk niveau baseret på et tæt samarbejde mellem bygherre, myndigheder og entreprenør.

Projekterne gennemføres med en effektiv styring af kvalitet, økonomi og tid, samt efterfølgende kvalitetssikring.